Εκδηλώσεις

Κατάθεση βεβαίωσης μηχανικού με την καταγραφή δεξαμενών υγρών καύσιμων

ΘΕΜΑ: Κατάθεση βεβαίωσης μηχανικού με την καταγραφή δεξαμενών υγρών καύσιμων

Σχετικ : α). To αριθ οικ50454/3710/23-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύου (ΑΔΑ:Β4ΣΗ1-ΘΣ9)
β).Την Υ.Α 20155/1268/2009 (ΦΕΚ 705/Β/15-04-2009).
Καλούνται οι εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων εντός δεκαπέντε (15) ημερών όπως προσκομίσουν στην Υπηρεσία βεβαίωση καταγραφής των δεξαμενών του πρατηρίου υπογεγραμμένη από υπεύθυνο μηχανικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του «Παραρτήματος Β» του (β) σχετικού και με τη δήλωση περί παρανόμων δεξαμενών σύμφωνα με την παρ. 6 του (α) σχετικού.Για περισσότερες πληροφορίες και επεξηγήσεις καθώς και αντίγραφα (α), (β) σχετικών μπορείτε να πάρετε κάθε εργάσιμη ημέρα από την Υπηρεσία μας ή να επικοινωνείτε στο τηλ.2531.3.53921.

Κατεβάστε το αρχείο.

Διαβάστηκε 1822 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή