Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 661

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 661/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό - Μορφωτικό Σύλλογο Δωματίων «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δήμου Παγγαίου Καβάλας, εκδηλώσεων στις 8 με 9 Σεπτεμβρίου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 661: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας με το υπ΄ αριθμ. 07/3917/4-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Πολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Δωματίων «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δήμου Παγγαίου Καβάλας, θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις γιορτής παράδοσης και γαστρονομίας με την αναβίωση παραδοσιακών παιχνιδιών, παραδοσιακές λιχουδιές από συλλόγους με γευστικές προτάσεις από την παραδοσιακή κουζίνα του τόπου μας και χορευτικά συγκροτήματα και εκδηλώσεις μνήμης για τα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης με ομιλίες, τραγούδια, προβολές, αφηγήσεις και αναπαράσταση του ερχομού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2012 στα Δωμάτια Δήμου Παγγαίου. Το γεγονός αυτό σίγουρα θα τονώσει τη ζωή και τη κίνηση της πόλης μας. Είναι προφανές ότι από την συνδιοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με το πολιτιστικό-μορφωτικό Σύλλογο Δωματίων Δήμου Παγγαίου Καβάλας, προκύπτει όφελος τόσο για την τοπική κοινωνία αλλά και για τους κατοίκους της, όσο για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση μέρους του κόστους της διοργάνωσης με την εκτύπωση 150 αφισών για 8/9/12 και 150 αφισών για 9/9/12, 600 προγραμμάτων για 9/9/12 και 150 προσκλήσεων για 8/9/12 και 150 προσκλήσεων για 9/9/12, με το ποσό των 1.458 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την Μπατζόλη Βαρβάρα, με ΑΦΜ 049882980, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ - ΠΕ Καβάλας με το Πολιτιστικό - Μορφωτικό Σύλλογο Δωματίων «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ» Δήμου Παγγαίου Καβάλας, εκδηλώσεων στις 8 με 9 Σεπτεμβρίου και την κάλυψη δαπάνης που αφορά: την εκτύπωση 150 αφισών για 8/9/12 και 150 αφισών για 9/9/12, 600 προγραμμάτων για 9/9/12 και 150 προσκλήσεων για 8/9/12 και 150 προσκλήσεων για 9/9/12, με το ποσό των 1.458 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την Μπατζόλη Βαρβάρα, με ΑΦΜ 049882980, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι θεωρεί ότι σε εποχή οικονομικής κρίσης είναι πολλά χρήματα για τέτοιου είδους εκδήλωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 661/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 448 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 13:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 660 2012 Απόφαση 662 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή