Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 606

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 606/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας με το Ναυτικό Όμιλο Καβάλας, εκδήλωσης αθλητικής Ιστιοπλοΐας που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα στις 25 και 26 Αυγούστου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 606: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/3561/17-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών , τα εξής: Ο Ναυτικός Όμιλος συνεχίζοντας την σημαντική του παρουσία στα αθλητικά δρώμενα της Β. Ελλάδας διοργανώνει τους ετήσιους αγώνες με την ονομασία «Αγωνιστική Ιστιοπλοϊα Κύπελλο Φίλιππος Κεφαλάς» για κατηγορίες σκαφών Optimist, Laser STD, Laser RDL και Laser 4.7. Παράλληλα θα διεξαχθεί και το Κύπελλο «Ανάπτυξης Optimist» όπου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον σχεδόν όλων των Ομίλων της Β. Ελλάδος ενώ έχουν δηλώσει συμμετοχή Όμιλοι από την Βουλγαρία την Ρουμανία και την Τουρκία. Ημερομηνία της διοργάνωσης είναι το διήμερο 25 και 26 Αυγούστου και θα αποτελέσει πόλο έλξης πολλών αθλητών. Για το σκοπό αυτό , η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης που αφορά την κατασκευή banner για προβολή αυτής, με το ποσό των 200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α από τον κ. Μέτσικα Παρασκευά με ΑΦΜ 025611800 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 καθώς και την φιλοξενία 6 ατόμων για 2 διανυκτερεύσεις ( Επιτροπή Αγώνων και την Επιτροπή Ενστάσεων) με το ποσό των 720€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α η οποία θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις LUCY A.E» με Α.Φ.Μ 094289779 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – ΠΕ Καβάλας με το Ναυτικό Όμιλο Καβάλας, εκδήλωσης αθλητικής Ιστιοπλοΐας που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα στις 25 και 26 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη του κόστους της εκδήλωσης που αφορά την κατασκευή banner για προβολή αυτής, με το ποσό των 200 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον κ. Μέτσικα Παρασκευά με ΑΦΜ 025611800 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 καθώς και την φιλοξενία 6 ατόμων για 2 διανυκτερεύσεις ( Επιτροπή Αγώνων και την Επιτροπή Ενστάσεων) με το ποσό των 720€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α η οποία θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία «Τουριστικές Επιχειρήσεις LUCY A.E» με Α.Φ.Μ 094289779 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 606/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 417 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 08:40
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 605 2012 Απόφαση 607 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή