Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 603

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 603/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με τον Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό Σύλλογο Ακροβουνίου για τον εορτασμό της «Παναγίας της Μεγαλομάτας». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του όγδοου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 603: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/20-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής: Ο Πολιτιστικός – Αιμοδοτικός Σύλλογος Ακροβουνίου συνεχίζοντας και φέτος την πολιτιστική του δράση θα οργανώσει για ακόμα μια χρονιά την ετήσια καλοκαιρινή του εκδήλωση με ονομασία « Πολιτιστικός Αύγουστος». Στα πλαίσια αυτής θα υπάρξουν πολλές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν κινηματογράφο, μουσική, χορευτικά συγκροτήματα και λαϊκό γλέντι. Παράλληλα θα γίνουν διαλέξεις ενώ θα υπάρχει και βράβευση μαθητών και φοιτητών. Ημερομηνία της εκδήλωσης που πρωταρχικός σκοπός της είναι ο εορτασμός και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας της Μεγαλομάτας είναι το τετραήμερο 23 έως 26 Αυγούστου. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της που αφορά την εκτύπωση προσκλήσεων, προγραμμάτων και αφισών για προβολή αυτής, με το ποσό των 504,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από την εταιρία “Φωτοτυπική Χαραλαμπίδης Χ. Στέργιος” (υποκατάστημα Ελευθερούπολης) με ΑΦΜ 029460374 και την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων με το ποσό των 492,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον Γεώργιο Θ. Αγγελόπουλο με Α.Φ.Μ. 35633718 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – ΠΕ Καβάλας με τον Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό Σύλλογο Ακροβουνίου για τον εορτασμό της «Παναγίας της Μεγαλομάτας» και την κάλυψη του κόστους που αφορά την εκτύπωση προσκλήσεων, προγραμμάτων και αφισών για προβολή αυτής, με το ποσό των 504,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από την εταιρία “ Φωτοτυπική Χαραλαμπίδης Χ. Στέργιος” (υποκατάστημα Ελευθερούπολης) με ΑΦΜ 029460374 και την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων με το ποσό των 492,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον Γεώργιο Θ. Αγγελόπουλο με Α.Φ.Μ. 35633718 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 . Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 603/2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 549 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 08:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 602 2012 Απόφαση 604 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή