Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 601

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 601/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π. Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Γιορτή της Πανσελήνου», που θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο «Ιερό του Διονύσου» στην Καλή Βρύση Προσοτσάνης στις 31 Αυγούστου 2012. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5250/16-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ. 1)Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. ΑΠΟΦΑΣΗ 601: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 3633/17-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών , τα εξής: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλής Βρύσης Δράμας ιδρύθηκε στην Καλή Βρύσης Δράμας το 1983 από κατοίκους του χωριού. Κατά την μακρά ιστορία του προσπαθεί να συμβάλει στην πνευματική, ηθική, καλλιτεχνική και γενικά πολιτιστική καλλιέργεια των μελών του, τη μορφωτική και πολιτιστική εξύψωση των κατοίκων του χωριού και να ενισχύσει, να προωθήσει και να αναπτύξει κάθε πνευματική , καλλιτεχνική και πολιτισμική προσπάθεια. Πραγματοποιεί πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρώμενα που αναβιώνουν τα ήθη και έθιμα του χωριού και συμβάλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκδηλώσεις οικολογικού ενδιαφέροντος. Κάθε χρόνο προστίθενται ποικίλες αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις, που συμβάλουν στην πολύπλευρη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων φέτος θα πραγματοποιηθούν στις 31 Αυγούστου 2012 στον αρχαιολογικό χώρο ¨Ίερό του Διονύσου¨ στην Καλή Βρύση μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, που πλαισιώνονται από θεατρικά δρώμενα και οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ιδιαίτερα πλούσιες. Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης Δράμας είναι 4.650,00 ευρώ. Η Π. Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας αναλαμβάνει να καλύψει μέρος των εξόδων των εκδηλώσεων, δηλαδή το ποσό των 1.200,00ευρώ (με Φ.Π.Α.), για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά ηχητική κάλυψη. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης Δράμας με την Π. Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας, 1.200,00 ευρώ, για την κάλυψη δαπάνης, που αφορά ηχητική κάλυψη, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, oικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 : ΑΔΑ: Β4ΓΜ7ΛΒ-94Β

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Γιορτή της Πανσελήνου», που θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο «Ιερό του Διονύσου» στην Καλή Βρύση Προσοτσάνης στις 31 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων, ποσού 1.200,00 ευρώ, που αφορά ηχητική κάλυψη, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, oοικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 601/2012.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 434 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 14:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 600 2012 Απόφαση 602 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή