Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 502

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 502/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ στην τρίτη συνάντηση
των εταίρων του Προγράμματος «LEARNING AND DEVELOPING OUR SKILLS».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού €2.500,00 για τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ και συγκεκριμένα ενός μέλους της ομάδας έργου του Προγράμματος και δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων, στην τρίτη συνάντηση των εταίρων που θα πραγματοποιηθεί στο Ούστι της Τσεχίας στις 26 Ιουλίου 2012. Η δαπάνη θα αφορά τα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης του μέλους της ομάδας έργου και των δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του Ειδικού Φορέα 0072, ΚΑΕ 5343.0004 οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 502/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 505 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 501 2012 Απόφαση 503 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή