Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 499

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 499/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση α) του Πρακτικού 3/2012 της Επιτροπής διαγωνισμού και β) του υπ΄αριθ. 1/2012 Πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της Περιφέρειας Αν. Μακ. – Θράκης και της Π.Ε. Ροδόπης.

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό )

Εγκρίνει α) το Πρακτικό 3/2012 της Επιτροπής διαγωνισμού και β) το υπ΄ αριθ. 1/2012 Πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Π.Ε. Ροδόπης και απορρίπτει την από 11/07/2012 προσφυγή του κ. Φώλη Δημητρίου. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης παρά το γεγονός ότι συμφωνεί επί της ουσίας με την άποψη της Οικονομικής Επιτροπής, μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό για λόγους αρχής που αφορούν στην στάση και τις απόψεις του για το ότι τέτοιου είδους εργολαβίες δεν θα πρέπει να ανατίθενται σε ιδιώτες. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 499/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
     ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 395 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 498 2012 Απόφαση 500 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή