Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 494

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 494/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, διακήρυξης
διαγωνισμού και περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού
για την διεξαγωγή δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τεχνικού σε χείμαρρο της περιοχής Ακάρπου»
Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει για το έργο «Κατασκευή τεχνικού σε χείμαρρο της περιοχής Ακάρπου» προϋπολογισμού 100.000,00 € με το Φ.Π.Α.:
α) Τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β)Την διακήρυξη της δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
γ) Την συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού όπως προέκυψε από κλήρωση, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
α.Σαγιόγλου Λεονώρα, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού
β.Μπεμπεκίδης Καρυοφύλλης,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, αναπληρωτής προέδρου επιτροπής διαγωνισμού γ.Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού και ως αναπληρωματικά μέλη τους:
α.Τζεϊρανάκη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
β.Γκούμα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. στην Ξάνθης
γ. Πούλκος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
Εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων ο οποίος παρίσταται, και γραμματέα την Τσιμηρίκα Μαρία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό Δομικών Έργων. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 494/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 435 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 493 2012 Απόφαση 495 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή