Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 493

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 493/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΈΒΡΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2003 ΣΤΟ Ν. ΈΒΡΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΈΒΡΟΥ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ (Γ’ ΦΑΣΗ)», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2003 ΣΤΟ Ν. ΈΒΡΟΥ» μέχρι τις 30-9-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 493/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
     ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                            ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 378 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 10:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 492 2012 Απόφαση 494 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή