Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 490

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 490/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης στη συνεδρίαση του VI
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την συζήτηση της Αίτησης Ανάκλησης κατά της 304/2012 Πράξης
του Ε΄ κλιμακίου, σχετικά με την νομιμότητα της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Κατασκευή
φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως Νομικό Σύμβουλο στη συνεδρίαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την συζήτηση της Αίτησης Ανάκλησης κατά της 304/2012 Πράξης του Ε΄ κλιμακίου, σχετικά με την νομιμότητα της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «Κατασκευή φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» τη δικηγόρο κ. Φωτεινή Δ. Κολοβού (με Α.Μ Δ.Σ.Α.21684)στην δικάσιμο στις 31-7-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 490/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 453 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 10:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 489 2012 Απόφαση 491 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή