Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 373

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 373/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» προϋπολογισμού : 200.000,00€.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το από 29-5-2012 συνημμένο πρακτικό άγονου διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» , προϋπολογισμού 200.000,00 € και καθορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, το  αργότερο 10 ημερολογιακές ημέρες από της κοινοποιήσεως της απόφασής μας, στην υπηρεσία. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 373/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 311 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 372 2012 Απόφαση 374 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή