Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 372

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 372/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης σύμβασης του έργου: «Οδός Κέχρου – Χλόης».

 

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Οδός Κέχρου – Χλόης» με την εργοληπτική επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ », σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Ν.3669/08 άρθρο 26. Μειοψήφησε το μέλος  Κωνσταντίνος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Λευκό αναφέροντας ότι: «δεν υπάρχει ανάληψη δαπάνης, δεν είναι καλά ενημερωμένος, ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος και η διαφορά του 1ου με τον 2ο είναι πολύ  μεγάλη». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 372/2012. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 374 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 09:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 371 2012 Απόφαση 373 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή