Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 367

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 367/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της 3/3/9-4 -2012 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 2218/94.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την άσκηση αίτησης ακύρωσης για λογαριασμό της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά της αρ.3/3/9-4-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν.2218/94, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής από τη δικηγόρο Καζάκη Ευθυμία ως μέλος της δικηγορικής εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΠΥΡΟΥ – ΕΥΘΥΜΙΑ Ε. ΚΑΖΑΚΗ» προκειμένου να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια ΑΜΘ κατά τη συζήτηση αυτής στη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε τυχόν αναβολές αυτής. Η αμοιβή της δικηγόρου ανέρχεται σε €1.000,00.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 367/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 410 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 366 2012 Απόφαση 368 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή