Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 365

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 365/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ (ΠΕ Καβάλας) με τον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Μικρασιατική καταστροφή.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ (ΠΕ Καβάλας) με τον Σύνδεσμο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας εκδήλωσης αφιερωμένης στην Μικρασιατική καταστροφή και την κάλυψη μέρους του κόστους της διοργάνωσης ήτοι την κάλυψη δαπανών για την εκτύπωση 1.000 αφισών κόστους 400€, 3.000 Flyers κόστους 300€ και 400 προσκλήσεων κόστους 300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Μορφίδη Θεόδωρο με ΑΦΜ 038567685 και την τεχνική κάλυψη ήχου με το ποσό των 500€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Χαραλαμπίδη Παύλο, με ΑΦΜ 044921437, σύνολο 1.500€, σε βάρος της πίστωσης  του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 365/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 353 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 364 2012 Απόφαση 366 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή