Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 364

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 364/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ (ΠΕ Καβάλας) με τον Πολιτιστικό Αιμοδοτικό Σύλλογο Μεσιάς – Μέλισσας, εκδήλωσης για τον εορτασμό της ημέρας του συλλόγου.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ (ΠΕ Καβάλας) με τον Πολιτιστικό Αιμοδοτικό Σύλλογο Μεσιάς – Μέλισσας, εκδήλωσης για τον εορτασμό της ημέρας του συλλόγου και την κάλυψη μέρους του κόστους  της διοργάνωσης ήτοι τη δαπάνη για την τεχνική κάλυψη ήχου με το ποσό των 1.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον Αγγελόπουλο Γεώργιο, με ΑΦΜ 035633718, σε βάρος της πίστωσης του  προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 364/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 394 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 363 2012 Απόφαση 365 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή