Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 347

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 347/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης: «Μελέτη βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού 17 Θεολόγος – Κοίνυρα».

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 6 υπέρ , 1 λευκό)

Εγκρίνει 1) την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της υποβληθείσας Γεωτεχνικής Μελέτης 2) την διακοπή εκπόνησής της (άρθρο 3-διακοπή συμβάσεως παρ.3.2 ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων ΄΄με απόφαση του κυρίου της μελέτης δύναται να μην εκτελεστεί τμήμα της μελέτης χωρίς αποζημίωση του αναδόχου΄΄), μετά την ολοκλήρωση της Συγκοινωνιακής(οριστική μελέτη κόμβων, κ.λπ.) και Κτηματολογικής μελέτης του τρέχοντος(2ου σταδίου) με βάση τις υποδείξεις της Γεωτεχνικής μελέτης - εκτός των πρόσθετων μέτρων σταθεροποίησης των βραχωδών πρανών -με το αιτιολογικό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός κατασκευής του έργου κινείται σε απαγορευτικά ποσά, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα πορίσματα της παραπάνω Γεωτεχνικής μελέτης του θέματος, προκύπτει : α) ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικών μελετών και ερευνών (γεωλογικών και γεωτεχνικών) η αμοιβή των οποίων, κατ’ αρχήν, εκτιμάται στο ποσό των 200.000 ευρώ, β) σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.3 του Ν.716/77, το άρθρο 14 του Π.Δ.194/79, το άρθρο 3 της συγγραφής υποχρεώσεων και το άρθρο 15 της υπογραφείσας σύμβασης της μελέτης. Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας Λευκό γιατί θεωρεί ότι λόγω του μεγάλου ποσού πρέπει να παραπεφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 347/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 369 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 346 2012 Απόφαση 348 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή