Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 346

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 346/2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης με αύξηση του συνολικού
συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο
Θεολόγου Θάσου» προϋπολογισμού: 342.603,04€.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει α) την σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 61.730,08€ με ΦΠΑ, με αύξηση του συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό σχολείο Θεολόγου Θάσου» προϋπολογισμού: 342.603,04€. β) την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι 14-7-2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 346/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 378 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:07
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 345 2012 Απόφαση 347 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή