Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 345

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 345/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την
δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει α) το σχέδιο διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
4. Γιώργος Γεωργούλιας Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας, ως πρόεδρος,
5. Φωτεινή Παγώνη, Πολ.Μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καβάλας, και
6. Χρήστος Πρεμέτης Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. ΠΕ. Καβάλας, ως μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη:
4. Αθανασία Γανίτη Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας,
5. Χρυσάνθη Σκοτίδα, Ηλ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και
6. Παρασκευή Πουλουτίδου Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 345/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 358 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 344 2012 Απόφαση 346 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή