Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 344

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 18 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 344/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των συμβατικών τευχών (φάκελος έργου, συγγραφή υποχρεώσεων,
οικονομική προσφορά) για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ 2012ΣΕ08180003.

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 4 υπέρ , 1 λευκό,2 κατά)

Εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Νομού Ροδόπης» στα οποία περιλαμβάνονται:
α) Φάκελος Έργου (τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεκμηρίωση σκοπιμότητας, πρόγραμμα απαιτούμενων υπηρεσιών και τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής).
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων
γ) Έντυπο Όικονομικής Προσφοράς
Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας Λευκό λόγω του μεγάλου ποσού αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου και Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφισαν Κατά λόγω του μεγάλου ποσού αμοιβής του Τεχνικού Συμβούλου και διότι θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες Υπηρεσίες θα μπορούσαν να γίνουν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 344/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 10:10
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 343 2012 Απόφαση 345 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή