Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 335

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 335/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Ελληνογερμανικό δίκτυο Δήμων, Διήμερου FORUM στην ΠΑΜΘ με θέμα: «Το Νέο πρόσωπο του Τουρισμού – Δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και πολλαπλών εμπειριών».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Ελληνογερμανικό δίκτυο Δήμων, Διήμερου FORUM στην ΠΑΜΘ με θέμα: «Το Νέο πρόσωπο του Τουρισμού – Δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και πολλαπλών εμπειριών» καθώς και την κάλυψη δαπάνης συνολικού ποσού 9.723,00€ που αναλύεται ως εξής :
1. ποσού 2.973,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 Κ.Α.Ε. 0844 οικονομικού έτους 2012 για να διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν :

  • Υπηρεσίες Διερμηνείας προϋπολογισμού 1.353,00€
  • Μετακίνηση των μελών της αποστολής κατά την διάρκεια της 2ης ημέρας προϋπολογισμού 600,00€
  • Γεύμα 2ης ημέρας των μελών της Γερμανικής αποστολής κατά την διάρκεια πραγματοποίησης του

Ελληνογερμανικού Forum προϋπολογισμού 720,00€

  • Υπηρεσίες Ξενάγησης των μελών της Γερμανικής απόστολής κατά την διάρκεια πραγματοποίησης του

Ελληνογερμανικού Forum , προϋπολογισμού 300,00€
2. ποσού 6.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 Κ.Α.Ε. 0844 οικονομικού έτους 2012 για να διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν :

  • Στο δείπνο κατά την δεύτερη ημέρα προϋπολογισμού 1.800,00€
  • Στην μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού για τις μεταφράσεις 2.300,00€
  • Στα έξοδα γραμματείας ( εκτυπώσεις φακέλων μπλοκ κλπ) 2.650,00€

Σύμφωνα με τους πιο πάνω πίνακες, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην εισήγηση.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 335/2012.

Διαβάστηκε 420 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 13:32
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 334 2012 Απόφαση 336 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή