Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 332

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

                                                      

Αριθ. Απόφασης 332/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης 05/2012 επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου «για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου, ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με προϋπολογισμό:33.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

(Με ψήφους 4 υπέρ, 1 λευκό και 1 κατά)


Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη 05/2012 του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, με τις παρατηρήσεις όπως καταγράφτηκαν στα Πρακτικά, ανάδειξης αναδόχου «για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου, ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και με προϋπολογισμό:33.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπές διαγωνισμού σύμφωνα με το από 18-11-2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, ως ακολούθως:
Α)Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Λαζαρίδη Ελευθέριο του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας-Αλιείας-Τροφίμων που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Καβούνη Κοσμά του κλάδου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του κλάδου ΔΕ ΔιοικητικώνΓραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.Χρέη γραμματέα της Επιτροπής, θα εκτελεί o Ασημής Αθανάσιος, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από την Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.3886/2010,του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους,της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικ/κού-Οικ/κού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικ/κού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
ΑΔΑ: Β4ΛΗ7ΛΒ-ΦΒΜ Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του Ν.3886/2010.


Μειοψήφησαν τα μέλη Κωνσταντίνος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι δεν συμφωνεί με τη φύλαξη μόνο του Διοικητηρίου της Καβάλας και Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Κατά διότι δεν είναι σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 332/2012.

Διαβάστηκε 444 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 13:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 331 2012 Απόφαση 333 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή