Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 326

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 326/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτηρίου Κέντρου Σουφλίου» προϋπολογισμού: 13.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους και τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ » προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ : 121002008 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 9-5-2012
συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι:


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΠΑΖΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό με Δ’β Πρόεδρο
2. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β Μέλος
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’β Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’β
2. ΣΚΟΥΡΤΟΥΔΗ ΜΟΣΧΟ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Β’β
3. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ΄β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ ’β


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 326/2012.

Διαβάστηκε 312 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 325 2012 Απόφαση 327 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή