Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 325

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 325/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υπόστεγου άλατος στο Σοφικό» προϋπολογισμού: 50.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α


Εγκρίνει τους συνημμένους όρους και τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ» προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ: 121002022 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 09-05-2012 πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με Γ’β , Πρόεδρο
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό με Β’β, Μέλος
3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Δ’β, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
4. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με Γ’β
5. ΤΑΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό με Δ΄β
6. ΜΠΕΔΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕ Εργοδηγό με Β’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 325/2012.

Διαβάστηκε 303 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 13:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 324 2012 Απόφαση 326 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή