Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 324

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 324/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, των όρων της διακήρυξης δημόσιου διαγωνισμού και της συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Άνω Καρυόφυτου», προϋπολογισμού €260.000,00 με ΦΠΑ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α


1. Εγκρίνει για το υποέργο «Ανάπλαση πλατείας Άνω Καρυοφύτου», προϋπολογισμού 260.000,00 € με το Φ.Π.Α. του έργου «Ανάπλαση πλατείας Άνω Καρυοφύτου»:
α) Ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης τον ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β)Τη συνημμένη διακήρυξη της δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», με τις παρατηρήσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπως καταγράφτηκαν στα πρακτικά, και


2. Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 23-4-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης αποτελούμενη από τους:
1. Κολώνια Αγγελο, Αρχιτέκτων Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρο
2. Καραχρήστου Γρηγορία, Πολιτικό Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως αναπληρώτρια Πρόεδρος
3. Παπαδοπούλου Αθηνά, Εργοδηγός Δομ. Έργων στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος και αναπληρωματικά μέλη:
1. Ρόιδου Βασιλική, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
2. Μαύρου Αναστασία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
3. Καλπακτσίδου Δέσποινα, Αγρ. Τοπογράφο στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
Επίσης εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού την Τσιμηρίκα Μαρία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με αναπληρώτρια την Τάσσου Μαρία Γραμματέα Δ.Ε.


Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 324/2012.

Διαβάστηκε 284 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 13:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 323 2012 Απόφαση 325 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή