Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 321

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 321/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1/2012 δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό)


Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1/2012 της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού €148.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και συγκεκριμένα:

1. Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών: 1) ΠΑΣΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ διότι οι ημερομηνίες όλων των υπεύθυνων δηλώσεων που εμπεριέχονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας στο Διαγωνισμό είναι μεταγενέστερες της ημερομηνίας που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς και 2) ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ διότι η υπεύθυνη δήλωση, που εμπεριέχεται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς και αναγράφει ότι: ‘όλα τα άτομα που θα απασχολήσει πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και φέρουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και απαριθμεί τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα πιστοποιημένα με ISO αναλώσιμα’, είναι ανυπόγραφη. 

2. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά των :1) ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2) ΥΑΔΕΣ Α.Ε., 3)ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. «F.C.S.» και 4) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. , ως πλήρη και συνεπώς τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι, την αποσφράγιση των φακέλων, της οικονομικής προσφοράς τους. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 321/2012.

Διαβάστηκε 356 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 12:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 320 2012 Απόφαση 322 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή