Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 307

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 307/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού €200.000,00 με ΦΠΑ.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α


Εγκρίνει :α) Την επαναδημοπράτηση του έργου. β) Το σχέδιο διακήρυξης με τις παρατηρήσεις της Οικονομικής Επιτροπής όπως καταγράφτηκαν στα πρακτικά και γ) Την συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
4. ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
5. ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, ως μέλος και
6. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
4. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Πολιτικός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
5. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,και
6. ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ,Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται εκτός του προέδρου ο οποίος αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 307/2012.

 

Διαβάστηκε 362 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 12:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 306 2012 Απόφαση 308 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή