Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 231

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 231/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για το έτος 2012.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ 1 κατά και 1 λευκό)


Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1 της επιτροπής αξιολόγησης δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/χων του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για το έτος 2012 και συγκεκριμένα:
1. Αποδέχεται για περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς της εν Θεσ/νίκη εδρεύουσας ατομικής επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθύμιου με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», που αφορά το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012.
2. Αποδέχεται για περαιτέρω αξιολόγηση της προσφοράς της εν Θεσ/νίκη εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», που αφορά το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012.
3. Απορρίπτει την προσφορά της εν Πειραιά εδρεύουσας ατομικής επιχείρησης του κυρίου Πρέντζα Δημητρίου του Γεωργίου με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ», που αφορά το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012, λόγω ελλείψεων σε δικαιολογητικά απαιτούμενα από την προκήρυξη του διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού, όπως οι ελλείψεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Πρακτικό 1.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Κατά διότι θεωρεί ότι το έργο έχει είδη καθυστερήσει και το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι διαφωνεί με την όλη διαδικασία και προτείνει να γίνει η καταπολέμηση κουνουπιών με άλλο τρόπο και όχι μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 231/2012.

Διαβάστηκε 338 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 11:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 230 2012 Απόφαση 232 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή