Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 188

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Αριθ. Απόφασης 188/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγων του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2012.

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τον ορισμό υπολόγων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2012 ως εξής:
1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Τον υπάλληλο κ. Διαμαντίδη Μιχαήλ του Λεωνίδα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με αναπληρώτρια την κ. Φελλά Αναστασία Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 129.596,00 € (εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7-2012.
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Τον υπάλληλο κ. Μυλωνά Θεόδωρο του Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).Το ποσό ανέρχεται σε 130.000,00 € (εκατόν τριάντα χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7-2012.
3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Την υπάλληλο κ. Νεραντζίδου Ευφροσύνη του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με αναπληρώτρια την κ. Δημοπούλου Μαρία του Κων/νου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 79.000,00 € (εβδομήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7-2012.
4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).Το ποσό ανέρχεται σε 149.000,00 € (εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7-2012.
5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Το ποσό ανέρχεται σε 109.000,00 € (εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 188/2012.

Διαβάστηκε 346 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 187 2012 Απόφαση 189 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή