Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 173

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 9 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 173/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ  με τον Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ «Κιβωτός» Καβάλας και τον Σύλλογο Γονέων Διαπολιτιστικού θεραπευτικού προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «ΚΙΒΩΤΟΣ» Καβάλας  φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής  Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 2099/22-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε  αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 173: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/1154/22-3-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Οι σύλλογοι  οικογένειας ΚΕΘΕΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ» Καβάλας ο Σύλλογος Γονέων Διαπολιτισμικού Θεραπευτικού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «ΚΙΒΩΤΟΣ» Καβάλας διοργανώνουν στις 28  Μαρτίου 2012 στον κινηματογράφο Όσκαρ στην Καβάλα εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση των συλλόγων, καθώς η κεντρική πολιτεία δεν έχει συνδράμει τα αναμενόμενα για τη  στήριξη των ιδιαίτερα σημαντικών δράσεων που υλοποιούν στον τομέα της στήριξης των οικογενειών των ατόμων που είναι στη φάση της απεξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες και παράλληλα η δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει φέρει τους συλλόγους αυτούς σε πολύ δύσκολη θέση. Στη συναυλία θα μετέχει η χορωδία του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντινού Μουσείου  Θεσσαλονίκης η οποία και θα παρουσιάσει έργο – αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη Από τη συνδιοργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος στον τομέα της στήριξης φορέων οι οποίοι επιτελούν σημαντικότατο κοινωνικό έργο και μάλιστα στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της στήριξης ατόμων τα  οποία βρίσκονται στο στάδιο της απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την κάλυψη μέρους του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την ηχητική κάλυψη της, με το ποσό των 900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΣΙΤΗΣ, ΑΦΜ 079724779, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012. Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 τον Σύλλογο Γονέων Διαπολιτιστικού θεραπευτικού προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης «ΚΙΒΩΤΟΣ» Καβάλας, φιλανθρωπικής εκδήλωσης και την κάλυψη του κόστους που  αφορά την ηχητική κάλυψη της πιο πάνω εκδήλωσης, με το ποσό των 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΣΙΤΗΣ, ΑΦΜ  079724779, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους  2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 173/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 348 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 11:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 172 2012 Απόφαση 174 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή