Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 170

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 170/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 170: Εισηγούμενη το εικοστοένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 07/921/2-3 -2012 με έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το Λύκειον Ελληνίδων Καβάλας με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25η Μαρτίου έχει προγραμματίσει την εμφάνιση των χορευτικών του τμημάτων σε μία μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στις 17 Μαρτίου 2012. Tο Λύκειον των Eλληνίδων ιδρύθηκε το 1911 από την Kαλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν, πρωτοπόρο του φεμινιστικού κινήματος και του εθελοντισμού στην Eλλάδα. Aπό τη μικρή πρώτη ομάδα των επτά γυναικών που προσκάλεσε η Kαλλιρρόη Παρρέν στις 2 Δεκεμβρίου 1910 στο σπίτι της, και που αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα του Λυκείου των Ελληνίδων, μέχρι τα σημερινά 15.000 μέλη του σε όλη την Eλλάδα και το εξωτερικό, το Λύκειον των Ελληνίδων διαπνέεται πάντοτε από το ίδιο πνεύμα εθελοντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς. Σύμφωνα με το Kαταστατικό του, σκοποί του είναι “ο μεταξύ γυναικών των γραμμάτων, των επιστημών, των τεχνών, σύνδεσμος προς εξυπηρέτησιν και προστασίαν αυτών και προς αναγέννησιν και διατήρησιν των ελληνικών εθίμων και παραδόσεων …”. Eίχε προηγηθεί η μαχητική αρθρογραφία της Kαλλιρρόης Παρρέν στην “Eφημερίδα των Kυριών”, που χάραξε νέους δρόμους για τις γυναίκες μιλώντας πρώτη για τα δικαιώματά τους στην εργασία και την αξιοπρέπεια.
Η προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων στην διατήρηση της παράδοσης στην περιοχή της Καβάλας και όχι μόνο καθώς και η δράση του είναι γνωστή σε όλους Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει το Λύκειον Ελληνίδων Καβάλας με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού καθώς και για τη διατήρηση της Ελληνικής Παράδοσης και κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή. Για το σκοπό αυτό

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά:
1. την εξασφάλιση του μέρους κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την εκτύπωση του έντυπου υλικού (αφισών, προγραμμάτων) με το ποσό των 200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την Τσακίρη Δ. Μαρία με ΑΦΜ 046929105.
2. την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης που αφορά την οπτικοακουστική κάλυψη αυτής με το ποσό των 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από Τζιβανάκης Ιωάννης με ΑΦΜ 050683921. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου η δαπάνη της οποίας θα καλύψει:
1. μέρους του κόστους που αφορά την εκτύπωση του έντυπου υλικού (αφισών, προγραμμάτων) με το ποσό των 200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια θα γίνει από την Τσακίρη Δ. Μαρία με ΑΦΜ 046929105.
2. το κόστος της οπτικοακουστικής κάλυψης αυτής με το ποσό των 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από τον Τζιβανάκη Ιωάννη με ΑΦΜ 050683921. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε.Καβάλας από τον Ειδικό Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 170/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 323 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 13:01
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 169 2012 Απόφαση 171 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή