Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 166

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 8 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 166/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης ιστιοπλοϊκού αγώνα «Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Βορείου Ελλάδος 2012».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1845 /12-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166: Εισηγούμενη το εικοστοπέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 1106./7-3 -2012 με έγγραφό της,έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Η Αλεξανδρούπολη, πρωτεύουσα του Νομού Έβρου, κατέχει σημαντική θέση στο γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ως βασική πύλη διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Παρευξείνιας ζώνης. Η θάλασσα είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή, καθώς είναι ένας πολύτιμος πλουτοπαραγωγικός τομέας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί σημαντικό κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Η θάλασσα λοιπόν αποτελεί για την περιοχή κυρίως πόλο έλξης τουριστών, που αναζητούν μια πιο ήρεμη πρόταση για καλοκαιρινές διακοπές. Όμως η δυνατότητα που προσφέρει για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής την πρέπουσα προσοχή, παρά μόνο σε τοπικό επίπεδο. Ο ¨Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Αλεξ/πόλης¨ είναι ένα σωματείο που απαρτίζεται από ανθρώπους που αγαπούν το ναυταθλητισμό θέλουν να μεταδώσουν τις εμπειρίες τους στις νεότερες γενιές και έχει μια σταθερή δυναμική παρουσία στο χώρο του υγρού στίβου, της ιστιοπλοΐας. Οι αγώνες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για τη συγκρότηση της Εθνικής ομάδας Optimist και η βαθμολογία των αθλητών προστίθεται στην βαθμολογία των αθλητών. Η Αλεξανδρούπολη, ως παραθαλάσσια πόλη, που διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες και τις απαραίτητες υποδομές, ενδείκνυται για τέτοιου είδους αγώνες. Φέτος ο Ο.Φ.Θ.Α. έχει αναλάβει τη διοργάνωση του «Περιφερειακού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Βορείου Ελλάδος», όπου θα συμμετέχουν αθλητές από τη Βόρειο Ελλάδα, με πάνω από 60 σκάφη. Η διοργάνωση θα διαρκέσει τρεις ημέρες από 16-17&18 Μαρτίου. Την περίοδο αυτή αναμένεται να φιλοξενηθούν στην Αλεξανδρούπολη περισσότερα από 120 άτομα, αθλητές και συνοδοί. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός που συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με την αναψυχή, τη διασκέδαση αλλά και τον πολιτισμό. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι τις μέρες διεξαγωγής των αγώνων η πόλη θα υποδεχθεί πλήθος κόσμου, που θα διοχετευτεί στα ξενοδοχεία, τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης της πόλης, αλλά και γειτονικών περιοχών. Είναι ένας τρόπος να αυξηθεί το εισόδημα της τοπικής αγοράς, αλλά και να προβληθεί το τοπικό στοιχείο, μέσω του αθλητισμού, του πολιτισμού και τους τουρισμού. Θεωρούμε πως δράσεις όπως αυτές, οι οποίες προάγουν τον αθλητισμό αλλά και είναι ανταποδοτικές στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κάτι που τόσο το χρειάζεται στις μέρες μας, πρέπει να στηρίζονται από την Πολιτεία και τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συνδιοργάνωσης της πιο πάνω εκδήλωσης, η δαπάνη της οποίας θα καλύψει τη δαπάνη εκτύπωση-δημιουργία του σχετικού υλικού(αφίσες, baner) και τη διαμονή τεσσάρων ομοσπονδιακών προπονητών συνολικού ποσού 916,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95, Ν3871/10 & Π.Δ.113/10, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα δράσεις για τον αθλητισμό 2012». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης Αλεξανδρούπολης ιστιοπλοϊκού αγώνα «Περιφερειακό Πρωτάθλημα Optimist Βορείου Ελλάδος 2012, η δαπάνη της οποίας θα καλύψει την εκτύπωση-δημιουργία του σχετικού υλικού(αφίσες, baner) και τη διαμονή τεσσάρων ομοσπονδιακών προπονητών συνολικού ποσού 916,50€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95, Ν3871/10 & Π.Δ.113/10, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα δράσεις για τον αθλητισμό 2012». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 166/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 304 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 12:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 165 2012 Απόφαση 167 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή