Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 113

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 6 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 113/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 21/2/2012 κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης : «Γεωανάλυση Α.Ε.» - «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Μελετών Εφαρμογών Πληροφορικής – Πολυλάιν» - «Πετρόπουλος Νικόλαος» - «Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος» κατά της Π.Α.Μ.Θ για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωσης 5ης και 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι - Κεχρόκαμπος»
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1551 /24-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 113:Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με ορθή επανάληψη στις 17/2/2012 του εγγράφου της, με αριθμ.πρωτ.:02/ 511 / 09-2-2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 21.02.2012 κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης: «ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» - «Εμμανουήλ Δημητρίου του Δημητρίου» - «Φλώρου Παύλου του Διονυσίου» - «Καραμπατάκη Δημητρίου» - «Μιχαηλίδου Ευαγγελία του Χρήστου» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος». Σας ενημερώνουμε ότι σε επίπεδο γνωμοδότησης κατά τη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, της παραπάνω σύμπραξης είχε ασχοληθεί η κα. Αναγνώστου Ελένη, Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Έβρου
Κατόπιν των παραπάνω η Υπηρεσία  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση στη νομική σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ελένη Αναγνώστου ή την Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 21/2/2012 (ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο) κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης : «ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» - «Εμμανουήλ Δημητρίου του Δημητρίου» - «Φλώρου Παύλου του Διονυσίου» - «Καραμπατάκη Δημητρίου» - «Μιχαηλίδου Ευαγγελία του Χρήστου» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά )

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Ελένη Αναγνώστου ή την Στάμω Πατσουρίδου να παραστεί και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στις 21/2/2012 (ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή δικάσιμο) κατά την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της σύμπραξης : «ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» - «Εμμανουήλ Δημητρίου του Δημητρίου» - «Φλώρου Παύλου του Διονυσίου» - «Καραμπατάκη Δημητρίου» - «Μιχαηλίδου Ευαγγελία του Χρήστου» κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως αναθέτουσας
αρχής για την ανάθεση της μελέτης «Βελτίωση 5ης και 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι – Κεχρόκαμπος».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας κατά για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 113/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Διαβάστηκε 484 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012 08:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 112 2012 Απόφαση 114 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή