2012 Απόφαση 9

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 9 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια δυο (2) Web server και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του  Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 9 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Μιχαήλ Φραγκίσκος Προϊστάμενος του Τμήματος  Σχεδιασμού & Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το αριθμ. ΔΔΗΔ18/12-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης  στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Μετά την ανακοίνωση για πιθανές εκλογές τις 8 Απριλίου του τρέχοντος έτους , όπου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα πρέπει να εκδώσει ενιαία  εκλογικά αποτελέσματα για όλη την περιφέρεια μας, αλλά και για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά, προς την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ και των υποψηφίων, θα χρειασθεί να δοκιμασθεί η  τεχνική δυνατότητα μας ως προς αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα οι web servers που μας εξυπηρετούσαν ήταν οριακά στις δυνατότητες τους λόγω παλαιότητας (όταν τους αγοράσαμε δεν υπήρχε αυτό το  ενδεχόμενο του «Καλλικράτη» και αγοράσθηκαν βάσει των εφαρμογών που θέλαμε να καλύψουμε). Σε περίπτωση λοιπόν που τους  προσθέσουμε και όλο αυτό το όγκο δεδομένων από όλη την   περιφέρεια εισερχόμενα δεδομένα αλλά και εξερχόμενα δεδομένα είναι σίγουρο ότι θα καταρρεύσουν με ο,τι αυτό συνεπάγεται. Λόγω του ότι απορρέει από τις αρμοδιότητες του τμήματος  σχεδιασμού και υποστήριξης συστημάτων φορέα της Δ/νσης Διαφάνειας & ηλ. Διακυβέρνησης και η υλοποίηση αυτών των εφαρμογών, προτείνουμε την αγορά δύο Web server και ενός Nas server  που θα πρέπει να έχουν μίνιμουμ τα κάτωθι χαρακτηριστικά για να είναι συμβατοί αλλά και λειτουργικοί με τα υπάρχοντα υλικά στο δίκτυο μας:
Δύο Web Servers
CPU: 2χ 2.66GHZ, 4C, 8M CACHE, 95W TDP, TURBO, HT
RAM: 16GB (4*2G/266 KINGSTON)
HDD: 5 Χ SCSI 36GB
PSU: 2 Χ DELL PSU 500 WATT
PS/2 KEYBOARD – MOUSE
LAN : 2Χ Ethernet 10 / 100 / 1000
2 Χ SERIAL
VGA : ONBOARD
Ενός NAS server
HDD : 4TB
Ethernet : 10 / 100 / 1000
USB Ports : 2 x USB 2.0
RAID : Yes
RAID : RAID 0,1,JBOD
Hot Back-up : Yes
Protocols: CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, Bonjour, Microsoft RALLY
Τα παραπάνω μηχανήματα αφορούν αναγκαίο υλικό για την ομαλή λειτουργία του Web-site της Περιφέρειας αλλά και των Αντιπεριφερειών αφού φιλοξενούνται στους ίδιους servers. Για τους παραπάνω λόγους , η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

  Την έγκριση της συνημμένης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια των παραπάνω υλικών , προϋπολογισμού: 7.750,00 ευρώ, σε βάρος του ΚΑΕ 1723 του έτους 2012. Η   Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την συνημμένη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) Web server και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ, προϋπολογισμού: 7.750,00€ , σε βάρος του  ΚΑΕ 1723 του έτους 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 9/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 458 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 8 2012 Απόφαση 10 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή