Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 629

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 629 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας θεατρικής παράστασης «Το Όνειρο του Δωδεκαημέρου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 629: Εισηγούμενη το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 5840/22-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας στο πλαίσιο των πολλαπλών δραστηριοτήτων του θα ανεβάσει φέτος τη θεατρική παράσταση «Όνειρο του δωδεκαημέρου». Πρόκειται για μία ομαδική εργασία της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, η οποία είναι βασισμένη στα ήθη τα έθιμα και τα λαογραφικά στοιχεία της Ελληνικής παράδοσης. Η παράσταση θα ανέβει στις 12-13-14 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στην Ελευθερούπολη, στις 15-16 στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης και στις 18-19-20-21-22 Δεκεμβρίου στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας έχει καθιερωθεί με τη θεατρική του ομάδα, ως μία μονάδα παραγωγής και προαγωγής του θεατρικού πολιτισμού και του θεάτρου σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και έχει να επιδείξει μία σειρά παραστάσεων που έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από το κοινό της Π.Ε. Καβάλας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραγωγές, «Ορφέας και Ευρυδίκη», «Ο Αμάλ και οι νυχτερινοί επισκέπτες», «Ο Τσάρος Γιεριμέι και το μεγάλο μυστικό», «Χριστούγεννα μ’ έναν άγγελο» και «Σιμιγδαλένιος». Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών προγραμμάτων και προσκλήσεων με το ποσό των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία ΕΝΤΥΠΟ του Νικόλαου Κωνσταντινίδη με ΑΦΜ 052028196, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας θεατρικής παράστασης «Το Όνειρο του Δωδεκαημέρου» και την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών προγραμμάτων και προσκλήσεων με το ποσό των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία ΕΝΤΥΠΟ του Νικόλαου Κωνσταντινίδη με ΑΦΜ 052028196, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 629/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 360 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:27
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 628 2011 Απόφαση 630 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή