Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 628

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 628 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ για την έκδοση βιβλίου της Χρυσούλας Βακιρτζή ΑΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ .
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 628: Εισηγούμενη το εικοστό δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 6320/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Η Χρυσούλα Βακιρτζή γεννήθηκε στην πόλη της Καβάλας, όπου και κατοικεί. Από νεαρή ηλικία ασχολείται με τη συγγραφή και την ποίηση. Παρά τα σοβαρά κινητικά της προβλήματα, αν και δεν φοίτησε σε σχολείο, έμαθε μόνη να διαβάζει, να γράφει, να χειρίζεται γραφομηχανή και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη Μέθοδο Σπουδών δι' Αλληλογραφίας σπούδασε Αγγλικά, Δημοσιογραφία, Δημόσιες Σχέσεις και Ψυχολογία. Είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας ceac Ακαδημαϊκού Επιπέδου, εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας και Επίτιμο Μέλος μετά Επαίνου της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ). Κείμενά της δημοσιεύονται σε σοβαρά λογοτεχνικά έντυπα και σε αξιόλογες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Το 2007, η ποίησή της ήταν υποψήφια για ένα από τα πρώτα λογοτεχνικά βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών. Με το έργο της ασχολήθηκε ο Οδυσσέας Ελύτης, ο οποίος πίστεψε και στήριξε τα πρώτα της λογοτεχνικά βήματα.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σε συνεργασία με το πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Παρασκευής, εισηγείται την έκδοση του βιβλίου της συγγραφέως Χρυσούλας Βακιρτζή με το ποσό των 1500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η έκδοση των βιβλίων θα γίνει από την εταιρία ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ 095445987. Τα βιβλία θα διανεμηθούν σε σχολεία και βιβλιοθήκες της Π.Ε. Καβάλας.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συμμετοχή της ΠΑΜΘ, σε συνεργασία με τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Παρασκευής, στην έκδοση βιβλίου της Χρυσούλας Βακιρτζή ΑΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και την κάλυψη της δαπάνης ποσού1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η έκδοση των βιβλίων θα γίνει από την εταιρία ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ 095445987. Τα βιβλία θα διανεμηθούν σε σχολεία και βιβλιοθήκες της Π.Ε. Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 628/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 411 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 627 2011 Απόφαση 629 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή