Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 626

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 626 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου, Καβάλας, στην εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 626: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 6252/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Ο Σύλλογος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου Καβάλας διοργανώνει στις 10 Δεκεμβρίου 2011 στο Αμφιθέατρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Η εκδήλωση μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει έκθεση έργων των μελών του συλλόγου τα οποία έχουν κατασκευαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιοθεραπείας. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προστεθεί μία νότα αισιοδοξίας και χαράς στα μέλη του συλλόγου. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που προγραμματίζει ο Σύλλογος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου Καβάλας με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την εξασφάλιση του κόστους της εκδήλωσης, που αφορά την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με το ποσό των 1.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον Ν. Αρτόπουλο, με ΑΦΜ 999350160 και την κάλυψη του catering της εκδήλωσης με το ποσό των 110 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα γίνει από την εταιρία Καπετάν Χαρίλαος, με ΑΦΜ 039149079, σύνολο 1.110ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου, Καβάλας, στην εορταστική εκδήλωση του Συλλόγου και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της διοργάνωσης με το ποσό των 1.110,00€, που αφορά στην ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από τον Ν. Αρτόπουλο, με ΑΦΜ 999350160, ποσού 1.000,00€ και την κάλυψη του catering της εκδήλωσης με το ποσό των 110 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα γίνει από την εταιρία Καπετάν Χαρίλαος, με ΑΦΜ 039149079, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 626/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 378 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 14:08
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 625 2011 Απόφαση 627 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή