Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 589

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 589/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ .
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 588 : Εισηγούμενος το τριακοστό θέμα ημερήσιας διάταξης ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών Δράμας Ιωάννη Ξανθόπουλου, Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη , Έβρου Γεωργίας Μαυρανεζούλη – Νικολάου και Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας Ουζούν Ιρφάν.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Δράμας, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου και Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη τομέα Κοινωνικής Μέριμνας, ως εξής: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας Ιωάννη Ξανθόπουλου
1. 22/11/2011 με επιστροφή 22/11/2011 Δράμα –Αθήνα - Δράμα – Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας για το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη
1. 19/11/2011 με επιστροφή 20/11/2011 Ξάνθη – Θεσ/νίκη – Ξάνθη ( με το Ι.Χ. αυτοκίνητο ΑΗΖ 4004) – Επίσκεψη στην έκθεση PHILOXENIA στην Θεσσαλονίκη.
2. 28/11/2011 με επιστροφή 29/11/2011 Αθήνα – Επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας σε συνάντηση εργασίας για τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση.
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου
1. 22/11/2011 με επιστροφή 22/11/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη.
Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Μέριμνας Ουζούν Ιρφάν
1. 29/11/2011 με επιστροφή 29/11/2011 Αθήνα – Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 589 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
           ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
         ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 343 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 588 2011 Απόφαση 590 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή