Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 588

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 588/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. με την Φιλοπρόοδη Ένωση
Ξάνθης (ΦΕΞ) πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο του 2011 στην Π.Ε.
Ξάνθης ύψους 5.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού
Έτους 2011. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ανέρχεται περίπου στα 12.850,00 Ευρώ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1,
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση
του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου
μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν
Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία
Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 588 : Εισηγούμενη το εικοστό ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. 5954/21-11-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη
των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης ιδρύθηκε το 1952 και διαδραμάτισε
πολύ σημαντικό ρόλο ως φορέας ανάπτυξης της ποιότητας ζωής στην περιοχή της ΑΜΘ. Διαχειρίζεται
μέχρι σήμερα αξιόλογο κεφάλαιο πολιτιστικού αποθέματος στους τομείς της παραδοσιακής και της
σύγχρονης δημιουργίας, καθώς και σε τομείς ελκυστικούς, όπως η τέχνη και η εκπαίδευση. Η ΦΕΞ έχει
προγραμματίσει για το Δεκέμβριο του 2011 τις εξής εκδηλώσεις:
Το Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Ξάνθη (3-4/12/2011)
Το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα ταξιδέψει στην Ξάνθη και θα προβάλλει ταινίες του
Φεστιβάλ στο κοινό της περιοχής.
Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:
Αμοιβές καλλιτεχνών και οργάνωσης

Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι:

Αμοιβές καλλιτεχνών και οργάνωσης 300,00
Μεταφορά – διαμονή - διατροφή 250,00
Έντυπα (αφίσες, προσκλήσεις, πρόγραμμα κ.λ.π. ) 1050,00
Σύνολο 1600,00

Η Ξάνθη στην Κωνσταντινούπολη ( 3 -10/12/2011) Στην πόλη της Κωνσταντινούπολης με μια σειρά εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις, συναυλίες, διαλέξεις παρουσιάζεται η Ξάνθη.

 

Αμοιβές καλλιτεχνών, οργάνωσης και μεταφράσεις 3550,00
Μεταφορά – διαμονή - διατροφή 2150,00
Έντυπα ( αφίσες, προσκλήσεις – πρόγραμμα κ.λ.π.) 4700,00
Διάχυση στα ΜΜΕ (διαφήμιση – ενημέρωση ) 850,00
Σύνολο 11.250,00

Δεδομένου ότι τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, την πνευματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των κατοίκων, κυρίως όμως αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, ενώ παράλληλα αποτελούν και πόλο έλξης τουριστών, συμβάλλοντας και στην οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών των προϋπολογισμών των πιο πάνω εκδηλώσεων, ύψους 5.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2011. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων ανέρχεται περίπου στα 12.850,00 Ευρώ.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. με την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης (ΦΕΞ) πολιτιστικών
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται τον Δεκέμβριο του 2011 στην Π.Ε. Ξάνθης ύψους 5.000,00€, σε
βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 588 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
          ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 349 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 587 2011 Απόφαση 589 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή