Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 587

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 587/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση έγκρισης διοργάνωσης από την Π.Α.Μ.Θ., δημοσιογραφικής ημερίδας στο Διδυμότειχο σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 587 : Εισηγούμενη το εικοστό όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. 7172/10-11-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το Διδυμότειχο δεν είναι μόνο μία γραφική θρακιώτικη πόλη. Αποτελεί σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών, με μία σταθερή ιστορική πορεία και έναν έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Από τη νεολιθική εποχή έως και σήμερα η πόλη γεννιέται, αναπτύσσεται και κυριαρχεί στην περιοχή, προσλαμβάνοντας και αφομοιώνοντας λαούς και πολιτισμούς χωρίς όμως να χάσει την ελληνικότητά της. Αυτόν τον ξεχωριστό ιστορικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής του Διδυμοτείχου, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα αρχιτεκτονικά του μνημεία, αδιάψευστους μάρτυρες της μακράς διαδρομής του στο χώρο και στο χρόνο, οφείλει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αναδείξει και να προβάλλει μέσα από στοχευμένες δράσεις της. Η διοργάνωση μιας δημοσιογραφικής ημερίδας στο Διδυμότειχο με θέμα την ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων του και την αξιοποίησή τους για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού, στην οποία θα συμμετέχουν δημοσιογράφοι όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Π.Α.Μ.Θ. είναι μία από αυτές. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου 2011 (η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί). Θα περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις, καθώς και ξεναγήσεις των συμμετεχόντων στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής από τους υπεύθυνους αρχαιολόγους. Θεωρούμε ότι οι καλύτεροι πρεσβευτές της προβολής μιας περιοχής είναι οι δημοσιογράφοι, γι’ αυτό και προτείνουμε να γίνει, μέσω αυτής της δράσης, μια προσπάθεια γνωριμίας τους με την περιοχή, με σκοπό να μεταφέρουν στις περιοχές τους τις καλύτερες εντυπώσεις, να μεταδώσουν μέσω της δουλειάς τους τις εμπειρίες τους και να προτείνουν το Διδυμότειχο και την ευρύτερη περιοχή του ως έναν ιδανικό προορισμό. Η δράση αυτή, αν έχει την αναμενόμενη επιτυχία, μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, και έτσι, το όφελος θα είναι διπλό. Αφενός θα βοηθήσει να γνωριστούν οι κάτοικοι των διαφορετικών ενοτήτων μεταξύ τους ανταλλάσσοντας επισκέψεις και καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο μια περιφερειακή συνείδηση και αφετέρου, μέσω των Μ.Μ.Ε. στα οποία εργάζονται οι δημοσιογράφοι που θα συμμετέχουν, να προβληθούν οι ομορφιές και τα αξιοθέατα της κάθε περιοχής σε περιφερειακό, πανελλαδικό και γιατί όχι διαβαλκανικό επίπεδο. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να χρηματοδοτηθεί η παραπάνω δράση με το ποσό των 3.000€, καλύπτοντας διάφορες επιλέξιμες δαπάνες, όπως μεταφορά και διαμονή δημοσιογράφων, έντυπο υλικό, προετοιμασία «φακέλου» προς διανομή κ.α. Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011». Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διοργάνωσης δημοσιογραφικής ημερίδας στο Διδυμότειχο σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Π.Α.Μ.Θ, δημοσιογραφικής ημερίδας στο Διδυμότειχο, συνολικής δαπάνης 3.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 587 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 331 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 586 2011 Απόφαση 588 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή