Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 585

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 39/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 585/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ με το Δήμο Δράμας της διοργάνωσης «Ονειρούπολη 2011-12» της Π.Ε. Δράμας δαπάνης 10.000 € με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 & της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5172/14-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Νικόλαος Πατήρας (αναπληρωματικό) μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 4) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 585 : Εισηγούμενη το εικοστό έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Δράμας, με το υπ’ αριθμ. 5661/11-11-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η συγκεκριμένη διοργάνωση υλοποιείται εδώ και 7 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μέσα από ένα πλέγμα πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο χωριό. Η συμμετοχικότητα στην όλη προσπάθεια, μέσα από τη βιωματική εμπειρία, θα ενισχύσει τον κύριο στόχο της εκδήλωσης που είναι η επαφή με τα λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία, μέσα από μία αμφίδρομη σχέση συμμετοχής ενώ η περιοχή θα αποκτήσει ένα ξεχωριστό στοιχείο ταυτότητας, πολλαπλά αξιοποιήσιμο, όπως η διαφήμιση των επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία επενδύσεων και τελικά η συνοχή του κοινωνικού ιστού του τόπου και της ευρύτερης περιοχής. Κάθε χρόνο, παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις & εγκρίσεις για τη στήριξη της σχετικής πράξης από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο, ενισχύοντας έτσι και διαφυλάσσοντας την όλη προσπάθεια. Τις μέρες των Χριστουγέννων και για ένα μήνα, η Δράμα μεταμορφώνεται σ’ ένα χριστουγεννιάτικο χωριό (το μεγαλύτερο στην Ελλάδα),σε μία Ονειρούπολη, ακριβώς μέσα στην καρδιά της πόλης της Δράμας, εκεί όπου ο κόσμος και οι μικροί επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν με έναν ξεχωριστό, φαντασμαγορικό και παραμυθένιο τρόπο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Πρωταγωνιστής της «Ονειρούπολης» είναι ο Αϊ-Βασίλης, ο οποίος υποδέχεται στο ξύλινο σπιτάκι του όλους τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών και ανάλογης χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας. Για έναν ολόκληρο μήνα από 4-12-2011 έως 4-1-2012, ο Δημοτικός Κήπος και η κεντρική πλατεία της Δράμας φορούν τα γιορτινά τους και περιμένουν να υποδεχτούν τους χιλιάδες των επισκεπτών. Στις δράσεις της Ονειρούπολης οι οποίες προσφέρονται δωρεάν συμμετέχουν με μεράκι και διάθεση οι εκατοντάδες δημότες εθελοντές οι οποίοι φιλοξενούν και υποδέχονται στα ξύλινα σπιτάκια του χωριού, όλους τους επισκέπτες της Ονειρούπολης. Τα διαδραστικά προγράμματα που πραγματοποιούνται και τα
οποία είναι επιλεγμένα με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια έχουν ως κύριο στόχο τη συμμετοχικότητα, την εκπαίδευση, τη διασκέδαση.
Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της διοργάνωσης αφορά σε εκτυπώσεις και προϋπολογίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 της ΠΑΜΘ με το ποσό των 8.000,00€ και τον Ειδικό Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844 της ΠΕ Δράμας με το ποσό των 2.000,00€. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση συμμετοχής της Π.Α.Μ.Θ στη διοργάνωση «Ονειρούπολη 2011-12» της Π.Ε. Δράμας δαπάνης 10.000 € με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 & της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ με το Δήμο Δράμας της διοργάνωσης «Ονειρούπολη 2011-12» της Π.Ε. Δράμας δαπάνης 10.000 € με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 με το ποσό των 8.000,00€ & της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844 με το ποσό των 2.000,00€.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 585 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
          ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 322 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 09:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 584 2011 Απόφαση 586 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή