Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 508

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 508 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Μητιληναίων Ν. Καβάλας , εκδήλωσης για την απελευθέρωση της Ν. Λέσβου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 3)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 508 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 5667/3-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο Σύλλογος Μυτιληναίων Ν. Καβάλας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από το έτος ίδρυσης του που είναι το 1991, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων τιμής για την απελευθέρωση της Νήσου Λέσβου από τον Τουρκικό ζυγό. Μέσα στους σκοπούς του συλλόγου είναι η σύσφιξη των πατριωτικών δεσμών, η διατήρηση των ηθών και των εθίμων της Ν. Λέσβου, η εξύψωση του πνευματικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών του συλλόγου. Κατά τη φετινή διοργάνωση της εκδήλωσης για την απελευθέρωση του νησιού ο Σύλλογος Μυτιληναίων έχει προγραμματίσει έκθεση αντιγράφων του Λέσβιου ζωγράφου ΘΕΟΦΙΛΟΥ, στην οποία θα παραστεί και ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Δημήτρης Φωκίωνας Βουνάτσος, καθώς επίσης και πραγματοποίηση φιλολογικής βραδιάς αφιερωμένης στον Οδυσσέα Ελύτη με διακεκριμένους ομιλητές. Οι εκδηλώσεις αυτές θα λάβουν χώρα στις 12-13-14 Νοεμβρίου.
Είναι λοιπόν προφανές ότι απορρέουν θετικά στοιχεία από τη συνδιοργάνωση της γιορτής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης για την κάλυψη εξόδων διαμονής για τρεις διανυκτερεύσεις, του Δημάρχου Μυτιλήνης Δημήτρη Βουνάτσου, του Αστυρακάκη Κωνσταντίνου υπευθύνου πολιτιστικών του Δήμου Μυτιλήνης, και του Βογιατζή Αγγελου και Κουρουγένη Βικτωρίας, υπευθύνων των έργων του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, στο Airotel Galaxy HOTEL με ΑΦΜ 094223361, συνολικού κόστους 700€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Μητιληναίων Ν. Καβάλας , εκδήλωσης για την απελευθέρωση της Ν. Λέσβου και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης για την κάλυψη εξόδων διαμονής για τρεις διανυκτερεύσεις, του Δημάρχου Μυτιλήνης Δημήτρη Βουνάτσου, του Αστυρακάκη Κωνσταντίνου υπευθύνου πολιτιστικών του Δήμου Μυτιλήνης, και του Βογιατζή Αγγελου και Κουρουγένη Βικτωρίας, υπευθύνων των έργων του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, στο Airotel Galaxy HOTEL με ΑΦΜ 094223361, συνολικού κόστους 700€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 508/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 383 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 507 2011 Απόφαση 509 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή