Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 506

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 506 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την αποστολή της ΠΑΜΘ δια του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ν. Ροδόπης στο Μιλάνο για την ανάδειξη – προώθηση του μελιού της περιοχής.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 506 : Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Δ/νση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 03/146/19-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το Ελληνικό – Ιταλικό Επιμελητήριο της Αθήνας σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μιλάνο, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Μιλάνου διοργανώνει στις 2-4 Νοεμβρίου 2011 επιχειρηματική αποστολή με στόχο την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην ιταλική αγορά. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα διεξαχθούν στο Μιλάνο στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στις εταιρίες που θα συμμετέχουν θα εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις, ανάλογα με το επαγγελματικό προφίλ προκειμένου να δρομολογηθούν ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην προσπάθεια να προωθήσει τα προϊόντα της περιοχής στο καταναλωτικό κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει μέρος στην επιχειρηματική αποστολή μέσω του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού στο Μιλάνο το διάστημα από 2-11-2011 έως 4-11- 2011.
Για τους παραπάνω λόγους, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 2.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ δια του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ν. Ροδόπης στην θεματική Έκθεση του Μιλάνου για την ανάδειξη – προώθηση του μελιού της περιοχής και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 2.000,00 Ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 506/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 443 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:06
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 505 2011 Απόφαση 507 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή