Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 504

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 504 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση επανέκδοσης του Τόμου «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος. Η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 504 : Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 04-02-329/18-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, αιτείται τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. της επανέκδοσης του τόμου « Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος. Η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949».
O Aρχιεπίσκοπος Χρύσανθος είναι η διαπρεπέστερη από τις φυσιογνωμίες που ανέδειξε η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη σύγχρονη εποχή (γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κομοτηνή, με καταβολές από τη Βυζαντινή Γρατινούπολη). Με την ιδιότητά του Μητροπολίτου Τραπεζούντος διακρίθηκε ως εκκλησιαστικός ηγέτης και εθνικός αγωνιστής του Ποντιακού Ελληνισμού αλλά και προστάτης των συνοίκων των Ελλήνων στον Πόντο Αρμενίων και Μουσουλμάνων στην ταραγμένη περίοδο 1913-1919. Ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στα χρόνια του 2ου παγκοσμίου πολέμου πρωτοστάτησε σε εκδηλώσεις στηρίξεως του Στρατού και του λαού κατά την εποποιϊα του 1940-41 και αναδείχθηκε πρώτος Αντιστασιακός κατά των Γερμανών κατακτητών (έχασε τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο διότι δεν αναγνώρισε τη νομιμότητα της κατοχικής Κυβέρνησης ).
Ανέπτυξε μεγάλη συγγραφική δράση και εκκλησιαστική δραστηριότητα και εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Λόγω της σπουδαιότητας του έργου του για τον Πόντο, τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία η επανέκδοση του τόμου αυτού θα συμβάλει σημαντικά στην ενημέρωση του κοινού για τα σπουδαία ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα (περιλαμβάνει αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Αρχιεπισκόπου καθώς επίσης και σημαντικά έγγραφα και σημειώματα για τη δράση του ως Μητροπολίτου Τραπεζούντος και Αρχιεπισκόπου Αθηνών). Tο 2009 πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Νομαρχίας Ροδόπης ( και χαιρετισμό του τότε Νομάρχη κ. Άρη Γιαννακίδη) η επανέκδοση του τόμου «Βιογραφικαί Αναμνήσεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου». Η έκδοση του τόμου «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο από Τραπεζούντος και η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949» είναι επίκαιρη διότι φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από την γέννηση του Χρυσάνθου.
Η χορηγία αυτή θα αποτελέσει μέγιστη προσφορά στο λαό της Περιφέρειας και θα συμβάλει στην προβολή του τόπου μας (Ο Χρύσανθος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο Πόντου και Θράκης και ίνδαλμα των Ποντίων που αποτελούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας καθώς και των Θρακών). Τα κατωτέρω οικονομικά στοιχεία ελήφθησαν με βάση την προσφορά της εταιρείας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.», η οποία προτείνεται ως ανάδοχος από τον Μορφωτικό Όμιλο Κομοτηνής εξαιτίας της άριστης ποιότητας της έκδοσης του προηγούμενου τόμου: Για το σκανάρισμα, το δημιουργικό, το μοντάζ, τους διαχωρισμούς, την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία ραφτό – κολλητό ασπρόμαυρου βιβλίου, διαστάσεων 17*24, 584 σελίδων, σε χαρτί σαμουά γραφής 85 gr στο σώμα και velvet 300 gr στο τετράχρωμο εξώφυλλο και ματ πλαστικοποίηση, σε 1.000 αντίτυπα, προσφέρει την τιμή των 6.550 € (στην ανωτέρω τιμή δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 6,5%). ΠΟΣΟ: 3.000,00 €
Kρίνοντας τη σημαντικότητα του έργου του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου , η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους της δαπάνης του προϋπολογισμού της δραστηριότητας του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής ύψους 3.000,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να διατεθούν για την επανέκδοση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ως χορηγού, του τόμου «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο από Τραπεζούντος και η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949» σε 1.000 αντίτυπα 584 σελίδων, ως 8ου Παραρτήματος της Θρακικής Επετηρίδας.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη κάλυψη μέρους της δαπάνης του προϋπολογισμού της δραστηριότητας του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής ύψους 3.000,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, προκειμένου να διατεθούν για την επανέκδοση από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ως χορηγού, του τόμου «Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο από Τραπεζούντος και η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του 1926-1949» σε 1.000 αντίτυπα 584 σελίδων, ως 8ου Παραρτήματος της Θρακικής Επετηρίδας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 504/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 323 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 503 2011 Απόφαση 505 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή