Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 502

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 502 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ν. Καβάλας κοινωνικής – πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6-11-2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 502 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5443/19- 10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Καβάλας από το 1975, που είναι και το έτος ίδρυσης του, μετέχει ουσιαστικά στα πολιτιστικά δρώμενα της Καβάλας και με τις δράσεις του συνδράμει στην προβολή της περιοχής της Π.Ε Καβάλας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή της 55μελούς μικτής Χορωδίας του σε διάφορα Φεστιβάλ. Με σχετικό αίτημα του ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Καβάλας, ζητάει τη συνδρομή και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη συνδιοργάνωση της κοινωνικής – πολιτιστικής εκδήλωσης του, που θα πραγματοποιήσει στις 06 Νοεμβρίου 2011, για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του κατά την οποία θα γίνει και ο απολογισμός της 15ης Διεθνούς Χορωδιακής Συνάντησης, που έγινε στην Καβάλα στις 7 Μαΐου 2011, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Καβάλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος δεν έχει καμία ουσιαστική επιχορήγηση και ότι τα οικονομικά του είναι πενιχρά. Για το λόγο αυτό ζητάει τη συνδρομή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προαναφερόμενη εκδήλωση, με το ποσό των 800 €, το οποίο θα καλύψει το ενοίκιο της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση καθώς και την παράθεση αναψυκτικών και μικροεδεσμάτων στο Ξενοδοχείο Ωκεανίς στην Καβάλα.
Από τη συγκεκριμένη εκδήλωση είναι προφανές ότι, προκύπτει σημαντικό πολιτιστικό όφελος για την περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς η συνεισφορά του Συλλόγου στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής είναι συνεχής και ιδιαίτερη. Λαμπρά παραδείγματα της προσφορά του Συλλόγου στην ανάπτυξη του Πολιτισμού είναι η πρόσφατη χορωδιακή συνάντηση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος και στην οποία έλαβαν μέρος Ελληνικές χορωδίες και η παγκοσμίου φήμης Μικτή Χορωδία του COLLEGIUM MUSICUM του Βελιγραδίου, που διευθύνεται από την πολυβραβευμένη μαέστρο Λαρίγκα Μάτιτς – Μάροβιτς. Επίσης σημαντική απήχηση είχε στο κοινό της περιοχής και η κοινή συναυλία που δόθηκε από τη Χορωδία του Συλλόγου με τη χορωδία του Βελιγραδίου στον Ι.Ν Απ. Παύλου, όπως σημαντική απήχηση έχουν σχεδόν όλες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 800€, που αφορά την ενοικίαση αίθουσας του ξενοδοχείου ΩΚΕΑΝΙΣ στη Καβάλα, τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κληρ. Εμμ. Παπαδόγιαννη ΑΕ, ΑΦΜ 094033400 Δ.Ο.Υ. Αθηνών, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, oικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ν. Καβάλας κοινωνικής – πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6-11-2011 και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 800€, που αφορά την ενοικίαση αίθουσας του ξενοδοχείου ΩΚΕΑΝΙΣ στη Καβάλα, ΑΦΜ 094033400 Δ.Ο.Υ. Αθηνών, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, oικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 502/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 416 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 501 2011 Απόφαση 503 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή