Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 501

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 501 /2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την ένωση Φίλων Ακριτών Καβάλας, εκδήλωσης διανομής δώρων και ψυχαγωγίας στους υπηρετούντες Αξιωματικούς και Οπλίτες του Ε.Φ 1, που βρίσκεται στις Καστανιές της Π.Ε Έβρου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 501 : Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5418/18- 10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η Ένωση Φίλων Ακριτών Καβάλας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει εκδήλωση διανομής δώρων και ψυχαγωγίας στους υπηρετούντες Αξιωματικούς και Οπλίτες του Ε.Φ 1, που βρίσκεται στις Καστανιές της Π.Ε Έβρου, στις 30 Οκτωβρίου 2011. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας έχει ζητήσει με σχετικό αίτημα της τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Η Ένωση Φίλων Ακριτών Καβάλας είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο δραστηριοποιείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έχει ως στόχο την παροχή διαφόρων υπηρεσιών στους Έλληνες Στρατιώτες που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Πατρίδα, στις περιοχές των Συνόρων, σε όλο το μήκος τους. Από την αρχή της λειτουργίας της η Ένωση Ακριτών Καβάλας έως σήμερα, έχει επισκεφτεί όλα σχεδόν τα Στρατιωτικά Φυλάκια που βρίσκονται στις παρυφές της χώρας μας, προσφέροντας μερικές στιγμές ψυχαγωγίας και οικογενειακού περιβάλλοντος, σε αυτούς που έχουν ταχθεί να φυλάνε και να υπερασπίζονται τα ιδανικά του Έθνους μας. Η συνδρομή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην επίτευξη της εκδήλωσης της Ένωσης Φίλων Ακριτών Καβάλας, έγκειται στη μίσθωση λεωφορείου από το Τουριστικό Πρακτορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, με το ποσό των 600 ευρώ, με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μελών της Ένωσης Φίλων Ακριτών Καβάλας στο Ε.Φ 1, στις Καστανιές Ορεστιάδας Π.Ε Έβρου. Είναι προφανές ότι από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και από τη συνδρομή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην προσπάθεια αυτή της Ένωσης Φίλων Ακριτών Καβάλας, προκύπτει σημαντικό κοινωνικό όφελος, αφού οι φρουροί των Ελληνικών συνόρων θα νιώσουν ένα οικείο και οικογενειακό περιβάλλον, κάτι το οποίο τους λείπει καθώς υπηρετούν μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειες τους. Παράλληλα η επίσκεψη αυτή αποτελεί ίσως την καλύτερη διαφήμιση για τα φιλόξενα αισθήματα των κατοίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε Έλληνες που βρέθηκαν στην περιοχή μας, από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας για να υπηρετήσουν απλά τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 600 €, που αφορά τη μίσθωση λεωφορείου από το Τουριστικό γραφείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 oικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την ένωση Φίλων Ακριτών Καβάλας , εκδήλωσης διανομής δώρων και ψυχαγωγίας στους υπηρετούντες Αξιωματικούς και Οπλίτες του Ε.Φ 1, που βρίσκεται στις Καστανιές της Π.Ε Έβρου και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 600 €, που αφορά τη μίσθωση λεωφορείου από το Τουριστικό γραφείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 oικονομικού έτους 2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 501/2011. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 410 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 500 2011 Απόφαση 502 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή