Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 454

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 454 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Χρυσούπολης Καβάλας του διασυλλογικού φιλικού πρωταθλήματος Τάεκβοντο.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 6) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος και 3)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 454 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 5152/12-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ο αθλητικός σύλλογος Χρυσούπολης προκηρύσσει αγώνες ανοικτού διασυλλογικού φιλικού πρωταθλήματος τάεκβοντο παίδων – κορασίδων και εφήβων – νεανίδων, στο κλειστό γυμναστήριο του Λυκείου Χρυσούπολης, στις 16 Οκτωβρίου 2011, με τη συμμετοχή περίπου 500 αθλητών και αθλητριών.
Σύμφωνα με τ’ ανωτέρω η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κρίνεται σκόπιμο να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή, στο πλαίσιο της προώθησης και ανάπτυξης του αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας, όπως και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1200€, που αφορά την κατασκευή μεταλλίων, κυπέλλων, αφισών και πανό, τα οποία έχει αναλάβει ο Π. ΓΚΟΡΔΗΣ - Α ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ Ο.Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Ηφαίστου 22 & Ξάνθης, Χρυσούπολη Α.Φ.Μ: 999196686, ΔΟΥ: Χρυσούπολης), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2011.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟ (άνευ ΦΠΑ) ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ)
Μετάλλια 690 483 594,09
Κύπελλα 30 210 258,3
Αφίσες 200 160 196,8
Πανό δίχτυ 0,90χ8μ 122 150,06
975 1.199,25

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Χρυσούπολης Καβάλας του διασυλλογικού φιλικού πρωταθλήματος Τάεκβοντο και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1200€, που αφορά την κατασκευή μεταλλίων, κυπέλλων, αφισών και πανό, τα οποία έχει αναλάβει ο Π. ΓΚΟΡΔΗΣ - Α ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ Ο.Ε ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Ηφαίστου 22 & Ξάνθης, Χρυσούπολη Α.Φ.Μ: 999196686, ΔΟΥ: Χρυσούπολης), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2011. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής , ο οποίος ψήφισε Κατά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 454/2011.

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ 

 

Διαβάστηκε 520 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 11:42
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 453 2011 Απόφαση 455 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή