Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 436

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 436 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση  συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος του Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και  κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 436 : Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας  διάταξης η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Δ.420/23-9-2011 έγγραφό της, στο  οποίο αναφέρονται τα εξής: Είναι γνωστό ότι η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος συμμετέχει εδώ και δεκαετίες στα πολιτιστικά δρώμενα όλης της χώρας, αλλά και  μεταφέρει τον ποντιακό σφυγμό και στο εξωτερικό όπου ζουν χιλιάδες πόντιοι στην καταγωγή. Είναι γνωστό ακόμα ότι η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος στοχεύει στη  διατήρηση της ιστορικής μνήμης αλλά και τη μεταλαμπάδευσή της στις νέες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό της πολύπλευρης δράσης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης έγινε αποδέκτης του αιτήματος της Ομοσπονδίας για τη στήριξη της διεξαγωγής του 7ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ ποντιακών χορών. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την  Περιφέρεια που το φεστιβάλ θα γίνει στην πόλη της Κομοτηνής. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία αναμένεται η συμμετοχή 2.000 νέων από όλη την Ελλάδα. Για το φεστιβάλ αναμένεται η εθελοντική συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών, γονέων, δασκάλων, αλλά και μελών ποντιακών συλλόγων, τόσο από την Περιφέρεια μας όσο και από ολόκληρη  τη χώρα. Σε μια εποχή όπου ιδανικά και αξίες καταρρέουν, η ενδυνάμωση της πολιτιστικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς, πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο μέλημα των  αυτοδιοικητικών θεσμών. Ένα ακόμη στοιχείο για τη στήριξη της διοργάνωσης από την Περιφέρεια είναι το γεγονός ότι το φετινό πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών  είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μακαριστού πρώην Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Μητροπολίτου Τραπεζούντας Χρύσανθου, ο οποίος όπως είναι γνωστό  κατάγεται από τη Γρατινή Κομοτηνής. Συμβάλλοντας στην δημιουργία πολιτιστικού έργου, στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 8.000 Ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού  Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011για τη φιλοξενία μέρους των χορευτών σε ξενοδοχεία της πόλης μας. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος του Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών και την κάλυψη μέρους δαπανών του  προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 8.000 Ευρώ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844  οικονομικού έτους 2011για τη φιλοξενία μέρους των χορευτών σε ξενοδοχεία της πόλης μας. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής , ο οποίος ψήφισε Λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 436/2011.

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                        

 

                                      ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                              ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 381 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:03
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 435 2011 Απόφαση 437 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή