Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 435

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 435 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση  συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Σύλλογο Γυναικών Μικρού Κρανοβουνίου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» της 2ης Γιορτής Φθινοπώρου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26  Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ.  1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)  Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο  οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 435 : Εισηγούμενη το δέκατο  έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2316/23- 9-2011  έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η περυσινή διοργάνωση της Γιορτής, ο Σύλλογος Γυναικών Μικρού  Κρανοβουνίου «Αγ. Παντελεήμων» σε συνδιοργάνωση φέτος με την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης διοργανώνει τη 2η «Γιορτή Φθινοπώρου» στις 16 Οκτωβρίου,  στον οικισμό toy M. Kρανοβουνίου. Οι γυναίκες του συλλόγου θα παρουσιάσουν με ιδιαίτερα όμορφο τρόπο τα διάφορα στάδια καλλιέργειας, κατεργασίας και επεξεργασίας  όλων των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, καθώς και αυτών που έχουν σταματήσει να καλλιεργούνται πια όπως σουσάμι, ρεβίθια, φασόλια. Επίσης οι επισκέπτες της  εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν δωρεάν και παραδοσιακές συνταγές με τα αγαθά αυτά, ώστε δια της γευσιγνωσίας να ολοκληρώσουν την εμπειρία αυτή. Συμβάλλοντας στην τόνωση της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης συνολικού ποσού 500,00 Ευρώ που αφορά σε εκτύπωση αφισών και εντύπων, σε βάρος της  πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Σύλλογο Γυναικών Μικρού Κρανοβουνίου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» της 2ης Γιορτής Φθινοπώρου και την κάλυψη μέρους απανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης συνολικού ποσού 500,00 € που αφορά σε εκτύπωση αφισών και εντύπων, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού  εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 435/2011.

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ     

 

                           ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                         ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 398 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:58
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 434 2011 Απόφαση 436 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή