Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 413

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 413 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ και του Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου Ελλάδας, ημερίδας – εκδήλωσης με θέμα: «Τα αλιευτικά προϊόντα των Λιμνοθαλασσών και η αξιοποίησή τους». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.  3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος 6) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος και 3)Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 413 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της  ΠΕ Καβάλας, με το υπ’ αριθμ. 4275/23-9-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο  Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ) και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ., προτίθεται να διοργανώσει εκδήλωση στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, στο Μπάτη, στην Καβάλα, με θέμα «Τα αλιευτικά προϊόντα  των Λιμνοθαλασσών και η αξιοποίηση τους». Στην εκδήλωση αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί των λιμνοθαλασσών, τα ιχθυοπωλεία και οι δημοσιογράφοι του έντυπου και  ηλεκτρονικού τύπου, πέραν οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Η πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης προέκυψε από την αναγκαιότητα στήριξης των τοπικών αλιευτικών προϊόντων της περιοχής και κατά  συνέπεια των ανθρώπων που απασχολούνται με αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για προϊόντα αλιείας και όχι ιχθυοεκτροφής και κατά συνέπεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το οικοσύστημα της περιοχής και  την προστασία τους. Μέσω της εκδήλωσης θα ευαισθητοποιηθεί περαιτέρω και το καταναλωτικό κοινό ως προς τη διατροφική αξία αυτών των προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα και τα ιχθυοπωλεία που τα  εμπορεύονται. Τα οφέλη από μια τέτοια εκδήλωση είναι πολλαπλά και επεκτείνονται τουλάχιστον σε τρεις (3) Π.Ε. της Περιφέρειας μας, καθότι θα περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα των λιμνοθαλασσών του Δήμου  Νέστου καθώς και των λιμνοθαλασσών Βιστωνίδας και Ισμαρίδας, προϊόντα όμως που καταναλώνονται από το σύνολο των πολιτών της περιφέρειας μας. Παράλληλα, με την εκδήλωση αυτή θα αναδείξουμε εκτός από την υψηλή διατροφική αξία των προϊόντων αυτών, τις τοπικές δυνάμεις της μαγειρικής και θα ενισχύσουμε την Τουριστική Προβολή της περιοχής μέσω της εκτύπωσης και διανομής σχετικού φυλλαδίου και των  δημοσιευμάτων στον Τύπο. Παράλληλα όμως θα προβληθεί το πολύχρονο και αξιόλογο έργο του ΙΝΑΛΕ και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. για την προστασία και αξιοποίηση των λιμνοθαλασσών  μας. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 1.000 € ως μέρος του ποσού των 2.214,00 € ( που αφορά την παραγωγή – εκτύπωση – διανομή εντύπου και αφίσας  προβολής των αλιευμάτων, το οποίο πέραν της εκδήλωσης θα διανεμηθεί και στους πολίτες της περιοχής), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού  Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2011. Τα στοιχεία δαπάνης που θα συμμετάσχει μερικώς η Περιφέρεια είναι : Τυπογραφείο Ν. ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΗ Α΄ Καβάλας , ΑΦΜ 999157243 Ευγ. Ιορδάνου 4Α  2510224929. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ημερίδας – εκδήλωσης με θέμα: «Τα αλιευτικά προϊόντα των Λιμνοθαλασσών και η αξιοποίησή τους» και την κάλυψη μέρους  δαπανών του προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης, ύψους 1.000 € ως μέρους του συνολικού ποσού (2.214€) για Αφίσες και 3πτυχο έντυπο, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ  Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 413/2011.

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                             ΤΑ ΜΕΛΗ       

 

                                                         ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                          ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 440 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012 10:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 412 2011 Απόφαση 414 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή