Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 406

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 406 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον  Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων της διοργάνωσης «Νοστιμιές στο Σπίτι». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3738/13-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177  του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος (αναπληρωματικό ) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 9) Αθανάσιος Μακρής  (αναπληρωματικό ) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε  η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 406 : Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας,  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4508/5-9- 2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Πολιτιστικός σύλλογος Φιλίππων, παρουσιάζει ποικίλες πολιτιστικές δράσεις  τα τελευταία 30 χρόνια. Στα πλαίσια της συνεργασίας του με άλλους πολιτιστικούς φορείς έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένες συνεργασίες καθώς και συναντήσεις των συλλόγων που περιβάλουν  τα τενάγη των Φιλίππων. Σαν εξέλιξη αυτών των εκδηλώσεων προετοιμάζει μια άλλη πρόταση. Η εκδήλωση-πρόταση θα έχει τίτλο «Νοστιμιές από σπίτι», θα πραγματοποιηθεί στους Φιλίππους  τη Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011 στις 7μ.μ. και θα έχει στόχο να αναδείξει την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από την παραδοσιακή κουζίνα και τους χορούς του κάθε τόπου. Στην  εκδήλωση αυτή θα συμμετάσχουν 25 πολιτιστικοί σύλλογοι από την Καβάλα και την Δράμα, στην προσπάθεια τους να φέρουν στην μνήμη αλλά και να ξαναπαρουσιάζουν στους  παρευρισκόμενους, τις ξεχασμένες νοστιμιές που μαγείρευαν οι πρόγονοι μας, από τα διάφορα μέρη καταγωγής τους καθώς και να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς .Οι παρευρισκόμενοι θα  έχουν την δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα που θα προετοιμάσουν οι νοικοκυρές του χωριού των Φιλίππων. Είναι πλέον γνωστό ότι η UNESCO ενέκρινε την εγγραφή της  Μεσογειακής Διατροφής στον Κατάλογο της Άϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η Μεσογειακή διατροφή μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο,  εκφράζοντας έναν ιδιαίτερο, μοναδικό τρόπο ζωής αλλά και αξιοποιώντας μέρος του ελληνικού πλούτου (ιστορικού, κοινωνικού και πολιτιστικού) που τη διαμορφώνει. Η έννοια της Άϋλης  Πολιτιστικής Κληρονομιάς περιλαμβάνει ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις αμέτρητων ομάδων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, τις οποίες έχουν κληρονομήσει από τους προγόνους τους και  τις μεταδίδουν στους απογόνους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από στόμα σε στόμα. Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο διατροφής, ο οποίος συμβάλλει ιδιαίτερα στην διατήρηση και προαγωγή της υγείας με παράλληλη   ωφέλεια της εθνικής οικονομίας και διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας, πανευρωπαϊκά, στην παιδική παχυσαρκία, με τα Ελληνόπουλα να είναι τα πιο υπέρβαρα παιδιά σε σχέση με τα συνομήλικα τους στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αύξηση των διατροφικών διαταραχών, όπως η νευρογενής ανορεξία και η νευρογενής βουλιμία.  Επιστήμονας διατροφολόγος θα παρουσιάσει εισήγηση στους παρευρισκόμενους για την σημαντικότητα της παραδοσιακής διατροφής. Σύμφωνα με τ’ ανωτέρω η Περιφέρεια Ανατολικής  Μακεδονίας – Θράκης κρίνεται σκόπιμο να ενισχύσει την οργανωμένη αυτή προσπάθεια αυτή στο πλαίσιο διατήρησης και ανάπτυξης του παραδοσιακού μας τρόπου διατροφής.
Κατόπιν τούτου , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους 1.130 € που αφορά τις «Αμοιβές μουσικών και ηχητικής κάλυψης» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα εξόδων, σε  βάρος της  πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ                    ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (συμπερ.Φ.Π.Α.)                            ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ                                                                                                                   Καρακασίδης Ιωαννης                                          
ΜΟΥΣΙΚΩΝ                                                1.130€                                                             Μουσικός           
και ηχητικής κάλυψης                                                                                                    Αφμ 122541691
                                                                                                                                   Α ΔΟΥ Ξάνθης
                                                                                                                                 Μ.Ασίας 48 ΞΑΝΘΗ                                                     
                                                    
                                                             

Η Οικονομική  Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

AΠ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων της διοργάνωσης «Νοστιμιές στο Σπίτι» και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης,  ύψους 1.130 € που αφορά τις «Αμοιβές μουσικών και ηχητικής κάλυψης», σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351  ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 406/2011.

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

                                                ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                             ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                                                                                                  ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                  ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ


Διαβάστηκε 430 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 405 2011 Απόφαση 407 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή